Meesterklas
 
home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

De Meesterklas is een intensieve cursus, speciaal afgestemd op psychiaters met een ruime juridische basiskennis: de eerste geneeskundigen en geneesheer-directeuren.

De Meesterklas 2.0 is bedoeld voor degenen die de Meesterklas 1.0 hebben gevolgd en richt zich met een interactief programma vooral op de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz), in combinatie met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz)

De Keizermodule is voor geneesheer-directeuren (die de 2.0 hebben gevolgd) en bestuurders samen, waarbij met een interactief programma vooral aandacht wordt besteed aan de nieuwe rol, positionering en gedrag van beide gremia in het licht van het veranderend interne (o.a. de Triade) en externe krachtenveld met nieuwe wettelijke kaders.

 

 

Onze doelstelling

Het doel is om voor deze specifieke groep psychiaters te komen tot een state of the art kennisniveau en de deelnemers met nieuwe inzichten en meer (landelijke) uniformiteit te laten functioneren. Ook is het de bedoeling de effectiviteit van de functie van geneesheer-directeur en eerste geneeskundige te vergroten, en daarbij ook de Raad van Bestuur te betrekken. De eerste Meesterklas is gehouden in 2006, wordt jaarlijks herhaald en – indien nodig - geactualiseerd.

Gezondheidsrecht
Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, psychiater niet praktiserend werkzaam als gezondheidsjurist behandelt samen met dr. A.J.K. Hondius, geneesheer-directeur, het gezondheidsrecht. 

De nadruk ligt op patiëntenwetten, zoals de Wet BOPZ, de Wvggz (ook in relatie tot de Wfz en de Wet zorg en dwang),  en de WGBO, voorts is er aandacht voor de Wet BIG en de Wkkgz.

Positionering
Drs. A. Schoemaker-Beugeling bespreekt de positionering van de geneesheer-directeur en bestuurlijke verhoudingen in het sterk veranderende interne en externe krachtenveld, alsmede governance in relatie tot kwaliteit van zorg. Vaardigheden worden geoefend en interactief wordt gereflecteerd op casuïstiek en thema's onder leiding van de betrokken docenten.

De nieuwste cursus voor bestuurders en geneesheer-directeuren samen, met als werktitel "Keizermodule, de nieuwe kleren van de bestuurder en de geneesheer-directeur" wordt door mr. drs R.H. Zuijderhoudt, drs. A. Schoemaker-Beugeling en door A.C. van Reekum, psychiater, bestuurder van GGZ Breburg gegeven.
De interne en externe positionering van bestuurders en geneesheer-directeuren staat hier centraal. Er wordt vooral aandacht besteed aan het nieuwe externe en interne krachtenveld, de governance code, de missie, visie en (gedeelde) waarden van de bestuurder en de geneesheer-directeur. Ook aan leiderschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met het oog op de veranderde rol ten opzichte van elkaar. Het gaat hierbij om het concipiëren van een gezamenlijke visie op de toekomst, uitmondend in een gezamenlijk beleidsplan. 

Data Meesterklas
Leergang 2017-2018 (2x 3 dagen)
woensdag 12 t/m vrijdag 14 december 2018 en woensdag 23 t/m vrijdag 25 januari 2019

Leergang 2019-2020 (2x 3 dagen)
woensdag 11 t/m vrijdag 13 december 2019 en woensdag 22 t/m vrijdag 24 januari 2020

Data Applicatiecursus Meesterklas 2.0 (2 dagen)
donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2019
donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019
donderdag 19 en vrijdag 20 maart 2020

Data Keizermodule (1,5 dag)
donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2019
donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019
donderdag 12 en vrijdag 13 maart 2020

Deelnemers en docenten 2017-2018
Deelnemers en docenten 2018/2019