Meesterklas
 
home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

De Meesterklas is een intensieve cursus, speciaal afgestemd op psychiaters met een ruime juridische basiskennis: de eerste geneeskundigen en
geneesheer-directeuren.

 

Onze doelstelling

Het doel is om voor deze specifieke groep psychiaters te komen tot een state of the art kennisniveau en de deelnemers met nieuwe inzichten en meer (landelijke) uniformiteit te laten functioneren. Ook is het de bedoeling de effectiviteit van de functie van
geneesheer-directeur en eerste geneeskundige te vergroten. De Meesterklas werkt inmiddels dertien jaargangen aan deze doelstelling.

Gezondheidsrecht
Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, psychiater, niet praktiserend / gezondheidsjurist behandelt samen met dr. A.J.K. Hondius, geneesheer-directeur, het gezondheidsrecht. 

De nadruk ligt op patiëntenwetten, zoals de Wet BOPZ, de Wvggz (ook in relatie tot de Wfz en de Wet zorg en dwang), de Wet BIG en de WGBO.

Positionering
Drs. A. Schoemaker-Beugeling bespreekt de positionering van de geneesheer-directeur en bestuurlijke verhoudingen in het sterk veranderende interne en externe krachtenveld, alsmede governance in relatie tot kwaliteit van zorg. Vaardigheden worden geoefend en interactief wordt gereflecteerd op casuïstiek en thema's onder leiding van de betrokken docenten.

De nieuwste cursus voor bestuurders en geneesheer-directeuren samen, met als werktitel "Keizermodule, de nieuwe kleren van de bestuurder en de geneesheer-directeur" wordt door mr. drs R.H. Zuijderhoudt, drs. A. Schoemaker-Beugeling en door A.C. van Reekum, psychiater, bestuurder van GGZ Breburg gegeven.
De interne en externe positionering van bestuurders en geneesheer-directeuren staat hier centraal. Er wordt vooral aandacht besteed aan het nieuwe externe en interne krachtenveld, de governancecode, de missie, visie en (gedeelde) waarden van de bestuurder en de geneesheer-directeur. Ook aan leiderschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met het oog op de veranderde rol ten opzichte van elkaar. Het gaat hierbij om het concipiëren van een gezamenlijke visie op de toekomst, uitmondend in een gezamenlijk beleidsplan (zie verder onder: programma). 

Data Meesterklas 2017-2018
woensdag 12 december t/m 14 december 2018
woensdag 23 t/m 25 januari 2019

Data Applicatiecursus Meesterklas 2.0
26 en 27 september 2018
1 en 2 november 2018
6 en 7 juni 2019
7 en 8 november 2019

Keizermodule
14 en 15 maart 2019
12 en 13 september 2019

Deelnemers en docenten 2017-2018
Deelnemers en docenten 2017-2018